Als kleine (startende) ondernemer bent u vakman of -vrouw op uw gebied. Maar bij ondernemen hoort ook een goede administratie. Dit moet vaak in uw vrije tijd worden gedaan, terwijl u wel wat leukers kunt verzinnen!

Om u volledig te kunnen concentreren op uw ondernemersschap, is het ook mogelijk uw administratie uit te besteden.

Het financiële reilen en zeilen van uw onderneming is administratief te splitsen in een aantal onderdelen.

Namelijk, de facturatie aan uw klanten, rekeningen die u zelf moet betalen, het kasverkeer, het betalingsverkeer over uw bank- en/of girorekening, een eventuele goederenstroom en personeel.

De vastlegging van alle financiële mutaties binnen deze onderdelen vormen de financiële administratie. Met andere woorden, het is het hart van uw administratie. U kunt het verwerken van uw administratie volledig aan ons uitbesteden. Periodiek zullen wij u voorzien van verslagen opdat u de voortgang van uw bedrijf in de gaten kunt houden. Deze verslagen zullen, indien nodig voorzien zijn van adviserende voorstellen. Maar uiteraard kunt u ook zelf de administratie verwerken. Deze kunt u na afloop van een boekjaar of tussentijds bij ons ter controle neerleggen, waarna wij voor u de Winst & Verliesrekening en/of het jaarrapport samenstellen. Dezelfde adviserende taak, met een persoonlijke aanpak zullen wij hierbij waarborgen.